Thanh Toán


TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG


Techcombank

CTK : Phạm Tùng

Ngân Hàng Techcombank – Chi Nhánh Lào Cai

STK : 118 245 273 340 17Agribank

CTK : Phạm Tùng

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam – Chi Nhánh Lào Cai

STK : 880 020 517 034 3BIDV

CTK : Phạm Tùng

Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam – Chi Nhanh Lao Cai

STK : 3751 0000 184 881